Najnowsze dane Ministerstwa Finansów pokazują, że w pierwszym kwartale firmy i obywatele złożyli zaledwie 7 tysięcy wniosków o wiążące interpretacje podatkowe.

Najnowsze dane Ministerstwa Finansów pokazują, że w pierwszym kwartale firmy i obywatele złożyli zaledwie 7 tysięcy wniosków o wiążące interpretacje podatkowe. To dwukrotnie mniej niż przed rokiem i aż trzykrotnie mniej niż w 2005 roku. Interpretacje te obowiązują dopiero od trzech lat, a były wówczas uznawane za największą zdobycz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Leave a Reply

Close Menu