Księgowość na najwyższym poziomie​

Biuro Rachunkowe ANALIZA pragnie przede wszystkim wspierać Klienta w finansowym zarządzaniu firmą. Odbywa się to poprzez świadczenie usług księgowych i doradczych na najwyższym poziomie. Nasi eksperci świadczą usługi z zakresu księgowo-finansowego!

Nasze usługi

Dzięki pomocy, jaką zapewniamy naszym Klientom, zyskują oni możliwość skoncentrowania się w pełni na podstawowej działalności swoich firm. A jednocześnie, mają oni pewność, że powierzona nam dziedzina ma zapewnione bezpieczeństwo.

W przypadku nowopowstałej firmy oferujemy:

 • Przygotowanie umowy spółki
 • Rejestracja spółki w KRS
 • Zgłoszenie do Urzędu Statystycznego, ZUS i Urzędu Skarbowego.
 • Sprzedaż nowopowstałych podmiotów

   

Z zakresu kadr i płac zajmujemy się:

 • Sporządzaniem umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych
 • Prowadzeniem pełnej dokumentacji kadrowej
 • Szkoleniami i dokumentacja BHP Sporządzaniem listy płac
 • Rozliczeniami z US i ZUS Sporządzaniem dokumentacji dla pracowników

W dziedzinie outsourcingu i księgowości proponujemy:

 • Tworzenie lub modyfikacja Zakładowego Planu Kont
 • Organizowanie obiegu dokumentów
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Inwentaryzacja
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Uczestnictwo w badaniu sprawozdań finansowych
 • Nadzór księgowy
 • Doradztwo w zakresie księgowości, podatków, prowadzenia działalności

Inne usługi

 • Zmiany umowy spółki
 • Aktualizacja danych w KRS
 • Aktualizacja danych w US i ZUS
 • Sprawozdawczość GUS ​

Referencje

Close Menu